HU SHUO!

Most MMOs are having problems now with Chinese farmers (and not the kind who grow rice). And no, I can’t talk about specifics you think I may know about, mainly because I have no specifics you would find interesting. (Contrary to popular belief, more than one person works on a game.)

But this guy can. In fact, he posted a survival guide. (Scroll to post 107 – or just read after the cut)

In lineage2, we had a language sheet passed around to communicate with adena inc. Some of these might be innacurate, but at least some of them are pretty good translations. Try them, maybe Loly will reply.

please don\’c3\’a2\’e2\’82\’ac\’e2\’84\’a2t bother me
qing bu yao fan wo

please do not steal my mobs
qing bu yao qiang wo de guai

Hey, it’s uncouth to do this (PK/KS)
wei, zai ze ge you si zuo ze zong shi qing dui wo me lai shuo shi yi jian hen mei you li mao de shi

Please refrain from doing this again
qing bie zai ze yang zuo le

Don’t mind if I steal your mobs too?
Yao shi wo yi zhi qiang ni de de ren, ni hui bu hui jie yi ba?

must I repeat this?
qing bie zai ze yang zuo le

If you didn’t behave in this manner, you would make more friends ingame
yao shi ni bu ze me mei you li de zuo ze zong shi, ni ke neng zai ze ge you xi li mian jiao shang gen duo peng you.

I don\’c3\’a2\’e2\’82\’ac\’e2\’84\’a2t understand
wo bu ming bai

I have bad luck!
dao mei a wo!

ni shi na li ren?
Where are you from?

qu ni de!!
to hell with you!

wo bu dong
I don’t know

Wo zheng zai xue hua yu
I am still learning Chinese.

hen gao xing ren shi nin
I am very happy to meet you

ni hui jiang yingyu man?
Do you speak english?

wo shi meigo ren
I am American

Wo mi lu le
I am lost

zai jian
see you again / Goodbye

xie xie
thank you

ming tian
tomorrow

xian zai
right now

zai
now

qing
please

dui bu qi
im sorry

bu yao
don\’c3\’a2\’e2\’82\’ac\’e2\’84\’a2t want

bu hao
not good

ni hao
hello

houzi
monkey

hu shuo
You speak nonsense

jia you
GO GO GO!

kan kan
look look!

Meiguo
America

Meiguoren
American

Mei Wenti
No problem!

Ni men Hao
Hi You all

Peng you
Friend

ren
person, people

xiao
little

wahhh!
wow!

Yi Qie Xiang Qian Kan
Everyone thinks only about money

Yao
Want

Zhende!
Really!

han yu
chinese language

ji ji le ?
what level are you now?

bu yao sha ta
don\’c3\’a2\’e2\’82\’ac\’e2\’84\’a2t kill her/him/me

Ni keyi bang wo ma?
could you help me?

ni zai na li?
where are you?

wo bu dong
I don’t know

qing gei wo ge hui cheng
please give me Escape Scroll

Shen-ti Hao Ma
How are you?

Wei Shen-me
Why

Zen me
How

Shui de -OR- He Ren
Who

He Chu -OR- Zai Nar
Where

Shen-me Yang
What

Shen-me Shi-hou
When/What time?

En
Yes

Bu
NO

Wo Jiao _____
My name is ____

Wo xu yao
I need

qian
money

pijiu
Beer

ru liao quai yao lan diao le
The cheese is going to hell.

qing wen che shuo zai na li ne?
Excuse me, where’s the toilet?

er…. qing wen ze li you duo shao ge zhen zhen de ren zai wan ya?
Er…. how many of you guys are human?

Ni bei sha shi le? Rang wo yong mo shu lai shi ni fu huo
You’re dead? Let me fix that with some reincarnation magick. (refering to rez spells)

wo hen xi huan ni. Wo men ke yi jiao ge peng you ma?
I like you. Can we forge a friendship together?

da jia zhen tao yan wo
Everybody REALLY hates me.

qing wen ni you mei you kan dao mou xie xiao ai ren? ta ze yang ai, you bai fa he hu xu, shou shang dai zhe zhui
Have you seen this dwarf? this short, white hair and beard, carries a club in his hand?

Enjoy 🙂

Oh, I did. Best. Language lesson. EVER. Tip of the hat to Foton at AFK Gamer.